RUT Avdrag Sverige

Visste du att du kan få avdrag för städning? I Sverige är ett RUT-avdrag ett skatteavdrag för hushållstjänster, till exempel städning, underhåll och tvätt. Om du har rätt till RUT-avdrag i Sverige måste du betala 50% av arbetskostnaden.

Det övergripande målet med sådana system är att minska det odeklarerade arbetet genom att uppmuntra efterfrågan på deklarerat arbete inom hushållstjänster. Sänkningen av priset på hushållstjänster kommer att öka efterfrågan på hushållstjänster, vilket ytterligare skapar sysselsättningsmöjligheter inom sektorn, särskilt för personer med låg utbildningsnivå. I följande avsnitt behandlas alla detaljer om RUT-skatteavdrag. Ta en titt!
RUT Avdrag Sverige

Vad är RUT Avdrag Städning?

RUT avdrag på städning innebär att du kan göra skatteavdrag för arbetskostnader när du anlitar ett städföretag som hjälper dig med städning, underhåll och tvätt. RUT-avdragen gör vissa hushållstjänster billigare för kunderna. I praktiken betalar kunden bara en del av tjänstekostnaden. Företaget som erbjuder städtjänsten kräver den återstående kostnaden av Skatteverket.

RUT-avdrag infördes för första gången 2007. Syftet var att:

 • För att befria arbetande människor från hushållsarbete.
 • För att öka antalet instegsjobb på arbetsmarknaden.
 • Försök att minska antalet odeklarerade arbeten.

Hur fungerar RUT-avdraget?

Sveriges RUT-skatteavdrag innebär att du kan få en stor del av pengarna från kostnaden för en rad tjänster, reparationer och underhållskostnader. Systemet syftar till att öka sysselsättningen inom dessa sektorer genom att sänka kostnaderna för slutkonsumenterna och öka efterfrågan, och genom att minska riskerna för att arbetstagare tar kontantjobb som inte berättigar till inkomstskatt.

Som diskuterats ovan avser RUT hushållsarbete som städning, underhåll och tvätt. Det omfattar också följande:

 1. Städare, inklusive professionell städning inför flytt eller försäljning av en bostad.
 2. Trädgårdsarbete.
 3. Snöröjning.
 4. Mindre installationer, reparationer och service av IT-utrustning i hemmet.
 5. Reparation av hushållsapparater.
 6. Tvätt av hemtextilier eller kläder i en tvättanläggning (inklusive transportkostnader).
 7. Inredningstjänster (inklusive montering av möbler).
 8. Transport av hushållsartiklar till en secondhandbutik eller till förvaringsutrymmen.

Om du uppfyller villkoren kan du få ett skatteavdrag på 50% på vissa hushållstjänster – förutsatt att du uppfyller villkoren för att få det. Från och med den 1 januari 2021 har du rätt till högst 75,000 kronor per person och år, vilket höjdes från 50,000 kronor. Du kan spara upp till 50 procent på tjänster till ett värde av 150,000 kronor.

När du anlitar Paulz Städ AB för hemstädning eller kontorsstädning ordnar vi allt med Skatteverket och justerar alltid din faktura med RUT-avdraget. Så du kan enkelt se vad tjänstekostnaden är efter RUT-avdraget.

För Vilka Tjänster får du RUT Avdrag Sverige?

När du utför hushållsarbete i köparens eller föräldrarnas hem kan du ha rätt till RUT-avdrag. Här är ett urval av tjänster som du kan få avdrag för:

 • Barnomsorg finns tillgänglig tills barnet fyller 7 år. Endast föräldrar eller vårdnadshavare har rätt till RUT-avdrag, och barnet måste tas om hand i hemmet eller i närheten av hemmet, utom när man åker till skolan eller hämtar det.
 • Du kan anlita en flyttfirma för att hjälpa dig med flytten. Kostnaden för flyttstädning och kostnaden för att packa upp och packa upp dina tillhörigheter kan också dras av.
 • Reparation, underhåll eller installation av data och IT-utrustning som WiFi, dator, surfplatta, skrivare, tv och parabolantenn.
 • Få RUT på städning i hemmet. Städning av gemensamma utrymmen som trapphus och grovstädning med högtryckstvättar och golvmaskiner får inte dras av.
 • Reparation av vitvaror som tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, spisar, kylskåp och frysar.
 • Trädgårdstjänster, inklusive gräsklippning, trädfällning, häckklippning, buskbeskärning och beskärning av rosor. Att få hjälp med att plocka frukt från träd, bekämpa skadedjur eller plantera gräsmattor berättigar inte till avdrag.

Från och med den 1 januari 2021 kan du också få RUT avdrag i Sverige för:

 • Torktumling av kläder och hemtextilier. RUT skatteavdrag kan också beviljas för hämtning och leverans av tvätt om tjänsten erbjuds.
 • Du kan få ett RUT-avdrag om du anlitar yrkesmän för att montera möbler, möblera ditt hem och flytta möbler i ditt hus. Paketet omfattar inte inredningstjänster.
 • Transportkostnader för återanvändning av hushållsartiklar, t.ex. i second hand-butiker och på loppmarknader. Dessutom måste hushållsvaror transporteras till och från lagret.
 • Det är lättare att övervaka hemmet när du är borta, t.ex. genom att vattna dina blommor, ta hand om posten eller vakta fritidshuset när du är borta.

Vem kan använda detta avdrag?

För köpare som är 18 år vid utgången av beskattningsåret och som har varit obegränsat skattskyldiga under beskattningsåret kan ett avdrag på högst 50,000 kronor per person och år göras. Personer under 65 år har rätt till ett maximalt RUT-avdrag på 25, 000 kronor. RUT avdraget är tillgängligt för personer som är 65 år eller äldre från och med den 1 januari 2016. Beloppet höjs dock till 75,000 kronor från och med början av 2021.

För att kunna utföra RUT arbeten måste köparen se till att han eller hon har tillräckligt med pengar. Det tillgängliga beloppet baseras på köparens slutliga inkomstskatt, inklusive andra eventuella avdrag före eventuella RUT avdrag sverige. Om du är osäker på om köparen har tillräckligt med utrymme för ditt arbete kan du be köparen om ett intyg från Skatteverket. Det visar hur många avdrag som har utnyttjats under innevarande år.

Hur mycket kan du få från RUT-avdraget?

Om du är över 18 år kan du göra ett RUT-avdrag på högst 50% av arbetskostnaderna per person och år. Som vi diskuterade ovan höjs beloppet till 75,000 kronor från 50,000 kronor den 1 januari 2021.

Tänk också på att RUT-avdraget och andra avdrag som ROT kommer att slås samman och att du från och med den 1 januari 2021 kan göra ett sammanlagt avdrag på högst 75,000 kronor per år.

Om du redan har använt det maximala beloppet för ROT-avdrag, som är 50,000 kronor, har du 25,000 kronor kvar att använda för RUT. På Skatteverkets hemsida kan du se hur mycket kvadrat- eller rot-avdrag du har kvar att använda.

Vilka är kraven för att få RUT avdrag?

För att kunna utnyttja RUT-avdraget finns det vissa krav som gäller för dig och ditt hem. Här är följande:

 • Du ska vara minst 18 år och vara bosatt i Sverige eller betala skatt i Sverige för minst 90% av din totala inkomst.
 • Dessutom måste du ha ett avdrag kvar att använda.
 • Se dessutom till att städfirman eller personen du anlitar måste ha svensk F-skatt eller A-skatt.
 • Du får inget avdrag för arbete om du städar själv eller tillsammans med släktingar eller vänner.
 • Du kan inte heller anlita ditt eget företag för att utföra arbetet i ditt hem.

Vem har rätt till RUT avdrag?

Det finns flera krav för att en person ska ha rätt till RUT-avdrag. Det viktigaste är att kunden ska:

 • Har fyllt 18 år före årets slut.
 • Vara bosatt i Sverige eller betala 90% av sin totala inkomstskatt i Sverige.
 • Betala tillräckligt mycket skatt för att kunna göra avdrag.
 • Finns det utrymme kvar för att göra skatteavdrag för fyrkantiga arbeten? Det finns också ett tak på 75 000 kronor per år.

Som svensk medborgare har du rätt till RUT Sverige avdrag om städningen eller underhållet utförs i eller i närheten av din bostad. Dessutom kan du även få RUT-avdrag för dina föräldrars hem.

Med andra ord är det grundläggande villkoret för att kunden ska kunna utnyttja avdraget att städtjänsterna utförs i det egna hemmet. Även klienter kan få avdrag för sina föräldrars hus för att få städning, underhåll och tvättjänster.

Viktiga Slutsatser!

Har du frågor om RUT Sweden-avdrag? Fråga våra experter på Paulz Städ AB. Vi hjälper till att i detalj förklara hur RUT-avdraget fungerar och vilka lagar och regler som gäller. Vi rekommenderar också i första hand att du kontaktar Skatteverket.

Läs mer om RUT-avdrag och om lagar och regler på Skatteverkets webbplats.