Hur lång tid tar Flyttstädning

Hur lång tid tar Flyttstädning?

En vanlig fråga vi stöter på är hur mycket tid som krävs för att utföra en flyttstädning av en bostad. Att genomföra en grundlig flyttstädning är en tidskrävande process. Den exakta tiden det tar att slutföra en flyttstädning varierar och beror på flera faktorer.

Detta inkluderar antalet badrum, ytskiktets skick och antalet fönster, vilka alla påverkar den totala tiden som behövs. Även typen av utrymmen spelar roll. Till exempel tar det mindre tid att städa ett garage eller en vind jämfört med ett kök, som ofta har flera vitvaror och trånga utrymmen.

Om vi tar en boyta på 10 m² som utgångspunkt, tar en mindre lägenhet vanligtvis längre tid att städa jämfört med en större lägenhet. Detta beror på att rum som kök och badrum, som är de mest tidskrävande delarna att städa, tar upp en större andel av den totala ytan i mindre lägenheter.

Om vi ska ge en ungefärlig tid att räkna med, skulle vi säga att du kanske klarar av att städa 5-10 m² per timme. Så för att städa 100 m² kan det ta mellan 10 och 20 timmar. Om ni är två personer som städar, innebär det att var och en kan behöva lägga fem till tio timmar på städningen. Detta är en ungefärlig tidsram, och som nämnts tidigare finns det många faktorer som kan påverka den totala städtiden.

Generellt sett blir städtiden per kvadratmeter snabbare ju större lägenheten är, medan den blir längre för mindre lägenheter.

Uppskattad tid det kan ta för Flyttstädning

Kvadratens yta

Antal timmar

30 m2

4-5 timmar

50 m2

5-10 timmar

75 m2

7-15 timmar

100 m2

10-20 timmar

Ansvarsfriskrivning: Den angivna tiden är en uppskattning av hur lång tid flyttstädningen tar. Den kan variera beroende på olika faktorer.